Ministry of Education
Department of Higher Education
(Lower Myanmar)

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား

      (၁)    ျမန္မာစာ

                အမွတ္စဥ္ ( ၁ မွ ၈၇၀)

                အမွတ္စဥ္ ( ၈၇၁ မွ ၁၁၄၁)

      (၂)     အဂၤလိပ္စာ

      (၃)     ပထ၀ီ၀င္

                အမွတ္စဥ္ ( ၁ မွ ၉၀၀)

                အမွတ္စဥ္ ( ၉၀၁ မွ ၁၂၅၇)

      (၄)     သမိုင္း

      (၅)     ဒႆနိကေဗဒ

      (၆)     စိတ္ပညာ

      (၇)     အေရွ႕တိုင္းပညာ

      (၈)     ဓာတုေဗဒ

      (၉)     ရူပေဗဒ

    (၁၀)     သခ်ၤာ

    (၁၁)     သတၱေဗဒ

    (၁၂)    ရုကၡေဗဒ