Ministry of Education
Department of Higher Education
(Lower Myanmar)

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား

      (၁)     ျမန္မာစာ

      (၂)     အဂၤလိပ္စာ

      (၃)     ပထ၀ီ၀င္

      (၄)     သမိုင္း

      (၅)     ဒႆနိကေဗဒ

      (၆)     စိတ္ပညာ

      (၇)     အေရွ႕တိုင္းပညာ

      (၈)     ဓာတုေဗဒ

      (၉)     ရူပေဗဒ

    (၁၀)     သခ်ၤာ

    (၁၁)     သတၱေဗဒ

    (၁၂)    ရုကၡေဗဒ